Huiswerkinstituut Nederland

Huiswerkinstituut Nederland is de overkoepelende naam van het instituut dat ontstaan is na de overname van Huiswerk Coaching Hoevelaken en Huiswerk Coaching Nijkerk.

Ontstaansgeschiedenis

Per 1 januari 2018 is Huiswerk Coaching Nijkerk van Alexander Gijsen overgenomen en opgegaan in Huiswerkinstituut Nijkerk. Omdat Alexander Gijsen graag een nieuwe wending aan zijn carrière wilde gegeven, heeft hij per 1 augustus 2019 Huiswerk Coaching Hoevelaken aan Peter Bankert overgedragen. Na de overdracht per 1 augustus 2019 is de naam Huiswerk Coaching Hoevelaken over gegaan in de naam Huiswerkinstituut Hoevelaken en is Huiswerkinstituut Nederland als overkoepelende naam voor zowel Huiswerkinstituut Hoevelaken als Huiswerkinstituut Nijkerk ontstaan!